Priporočilo stranke alt

Računovodski in pravni servis IPSE združuje storitve, ki jih potrebuje vsak poslovni subjekt pri svojem delu. Kakovostno nudimo računovodske in finančne storitve ter svetujemo na vseh področjih vašega poslovanja. Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje tako na področju javnih financ kot v gospodarstvu, kot največjo prednost pa izpostavljamo fleksibilnost in individualno obravnavo naših strank. S takim sistemom dela zagotavljamo strankam popolno zaupanje za brezskrbno poslovanje.

Naši zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj in spremljajo veljavno zakonodajo. Poleg finančno računovodskih storitev vam pomagamo pri ustanavljanju, preoblikovanju ali otimizaciji podjetja ter svetujemo tudi na davčnem in pravnem področju. Opravljanje storitev nudimo na strokovno visokem nivoju in za stranko cenovno ugodno.

Za vas si vedno vzamemo čas.

 

 

Zakaj sodelovati z nami?

 • Celovito poskrbimo za vaše finance- od običajnih knjigovodsko računovodskih storitvah preverimo finančne, davčne in pravne vidike vašega poslovanja in vam svetujemo.
 • Z znanjem in izkušnjami vam prihranimo vaš čas in denar.
 • Na računovodstvo gledamo iz podjetniškega zornega kota, razumemo vaše težave, želje, potrebe in obveznosti.
 • Računovodske podatke vam posredujemo kamorkoli.
 • Obveščamo vas o spremembah zakonodaje, ki se nanaša na vaše poslovanje in delovanje, ter vam izdelamo konkretne rešitve.
 • Brezplačno preverimo bonitete vaših kupcev in dobaviteljev.
 • Svetujemo vam na področju davkov, delovno pravne zakonodaje, izdelamo vam pogodbe o zaposlitvi, prijavimo/odjavimo vaše delavce.
 • Brez doplačila vam pripravimo in oddamo e-izvršbe.
 • Računovodstvo vodimo v naših prostorih in z našo programsko in strojno opremo, v primeru potrebe pa tudi v vaših prostorih z vašo programsko in strojno opremo.
 • Nudimo vam računalniško svetovanje pri optimalizaciji vašega dela vezano na računovodstvo in operativna dela.
 • Programsko smo podprti za e- račune in e- blagajno.
 • Za vaše poslovanje skrbi ena oseba- samostojni računovodja.
 • Prenos računovodstva uredimo sami kadarkoli v letu.
 • Poslovni odnos uredimo s pogodbo; cena je fiksna; sprememba cene je možna le na podlagi sklenitve aneksa k pogodbi.
 • Nadomeščamo vašega računovodjo v primeru daljših odsotnosti.

 

Naše prednosti:

 • Redno se izobražujemo in izpolnjujemo.
 • Zaposleni imajo certifikat Preizkušeni poznavalec računovodenja in obračuna plač v javnem sektorju.
 • Smo člani Zbornice računovodskih servisov.
 • Imamo urejeno zavarovanje odgovornosti.
 • Imamo dolgoletne izkušnje opravljanja računovodstva za:

– javne zavode s področja: vzgoje in izobraževanja, športa, turizma, rekreacije, …

-društva, društva v javnem interesu, zasebne zavode in zadruge

-mala in srednja podjetja, samostojne podjetnike