Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje dela za javne zavode kot so šole, vrtci, mladinski in športni centri ter delo z drugimi negospodarski subjekti (društva, zadruge ipd.). Redno spremljamo spremembe zakonodaje ter vam svetujemo na vseh področjih javnega sektorja. Poleg vseh računovodsko-finančnih nalog, ki jih opravljamo za gospodarstvo, vam v negospodarstvu zagotavljamo še sledeče:

  • Izdelava polletnega poročila za (so)ustanovitelje,
  • Izstavljanje refundacijskih zahtevkov financerjem.,
  • Svetovanje stranki pri izdelavi letnih in polletnih poslovnih poročil in pripravi finančnih planov.
  • Pomoč pri izdelavi kalkulacije cen.
  • Izvajanje plačilnega prometa preko UJP-a na podlagi pooblastila stranke in tekoče opozarjanje stranke na zapažena likvidna finančna stanja stranke.
  • Sodelovanje s financerji stranki glede pridobivanja finančnih sredstev skladno s pogodbami o financiranju stranke.
  • Sodelovanje pri notranji reviziji.