Obračun plač

V skladu z računovodskimi standardi in s polno odgovornostjo ter pravočasno izvajamo celoten postopek obračuna plač za vse zaposlene tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu. Naše storitve poleg obračuna zajemajo pripravo raznih izpisov za potrebe podjetja in zaposlenih obsegajo pa tudi podporo pri pripravi podatkov za obračun plač ter vam olajšajo delo pri vodenju prisotnosti zaposlenih. Zagotavljamo varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji in poskrbimo, da so obračuni v skladu s spremembami in predpisi.

Obračun drugih dohodkov

Zagotavljamo obračun vseh drugih dohodkov posameznikov kot so podjemne pogodbe, avtorski honorarji, poslovodenje, izplačila dobička ter drugih dohodkov iz zaposlitve (jubilejne nagrade, odpravnine, ipd).