Naše storitve obsegajo tudi izdelavo ali pomoč pri pripravi različnih pogodb in internih aktov podjetja ali zavoda.